Küpsiste kasutamise tingimused

Käesolevates vastutava töötleja Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ (registrikood 10332235, aadress Hallivanamehe 4, 11317, Tallinn) küpsiste kasutamise tingimustes (edaspidi Tingimused) selgitame, milliseid küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid BMMG Veebilehtedel ning hallataval mobiilirakendusel kasutatakse.

Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ ei vastuta kolmandate osapoolte küpsiste tehnoloogiate eest.

1. Küpsiste liigid ja kogutavad andmed

1.1. Küpsised ja muud jälgimistehnoloogiad on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse kasutaja arvutisse veebilehtedelt, mida kasutaja külastab, kui kasutaja ei ole kõigi või osade küpsiste paigaldamist oma veebilehitseja sätetes või vastaval veebilehel keelanud. Küpsised võimaldavad ära tunda kasutaja seadme veebilehtede külastamisel.

1.2. Küpsised võib tulenevalt nende paigaldamise ajast jagada:

1.3. Küpsised võib tulenevalt nende kuuluvusest jagada:

1.4. Küpsiste kogutavad andmed ja liigitamine vastavalt paigaldamise üldisele eesmärgile:

Vajalike küpsiste poolt salvestatavad andmed olenevad konkreetsest küpsisest. Üldjuhul salvestavad küpsised kasutaja poolt seatud privaatsussätete muutuseid, milliseid teenuseid soovib kasutaja tarbida (s.t teenuste info), võimaldavad sisse logida teenustesse (s.t nt kasutaja tunnuse jms salvestamine), veebilehe pahatahtliku kasutamise tuvastamine (s.t teave selle kohta), kasutaja ja bot’ide eristamine ja seejuures vajaliku info kogumine veebilehe kasutuse kohta. Kogutavad andmed on anonüümsed ega töötle isikuandmeid;

Statistilise küpsised koguvad andmeid veebilehtede külastuse ja kasutuse kohta (sh millised (alam)lehed, lehe osad avati). Näiteks kogutakse järgnev teave kasutaja seadme/ kasutaja suhtluse/ kogemuse veebilehega (nt veateated jms), kasutaja seadme IP-aadressi ja asukoha teabe kohta. IP-aadressidele analüütika küpsised ligi ei pääse. Kogutavad andmed on anonüümsed ega töötle isikuandmeid;

Eelistuste küpsised, kuigi eraldatud vajalikest küpsistest, on kasutajatele vajalikud, et tagada sobiva lahenduse kuvamine. Üldjuhul kogutakse kasutaja seadme tehnilisi andmeid, et otsustada sobiv videokvaliteet, salvestavad kasutaja tehtud valikuid (nt teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (nt kasutajanimi, keel, asukohariik). Kogutavad andmed on anonüümsed ega töötle isikuandmeid.

1.5. Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ kasutab Veebilehtedel eelkirjeldatud küpsise liike järgnevatel eesmärkidel:

2. Töötlemise õiguslikud alused

2.1. Balti Meediamonitooringu Grupp töötleb küpsiste kasutamiseks kasutajaandmeid, kas nõusoleku alusel, põhjusel, et töötlus on lepingu täitmiseks vajalik või õigustatud huvi alusel.

2.2. Töötlemise alused (õigustatud huvi või lepingu täitmiseks vajalik) lähtuvalt küpsiste liigist, kui töötlemise aluseks ei ole nõusolek:

3. Küpsiste seadete muutmine

3.1. Küpsiste seadeid on võimalik hallata oma veebilehitseja kaudu.